O mně

Petr Šafránek Regulace2018.cz

Na finanční trh jsem vstoupil v roce 1999 jako obchodní zástupce velké zahraniční zprostředkovatelské společnosti, věnoval jsem se přímé práci s retailovými klienty, zprostředkovával životní i neživotní pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem, podílové fondy, úvěry ze stavebního spoření a hypotéční úvěry.

Od roku 2004 jsem spolupracoval různou formou s Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ), nejprve jako analytik pro oblast legislativy, od roku 2011 do roku 2018 jako generální sekretář a člen představenstva.

Věnoval jsem se zpracovávání a projednávání připomínek k veškeré legislativě týkající se zprostředkování na finančním trhu včetně prováděcích vyhlášek ČNB. Členům AFIZ jsem pomáhal metodicky při aplikaci nové legislativy do jejich praxe. Jako generální sekretář jsem zastupoval AFIZ při jednáních s MF, ČNB a s ostatními asociacemi (ČAP, AKAT, AČPM, ČBA).

Působil jsem jako předseda komise pro provádění zkoušek na střední a vyšší stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů.

Spolupracuji s Evropskou asociací finančního plánování ČR (EFPA ČR) jako komisař pro certifikační zkoušku EFA, zkoušky podle ZPKT (tzv. makléřské zkoušky), zkoušky pro penzijní produkty a úvěrové produkty.

Podílel jsem se na tvorbě otázek pro zkoušky na penzijní produkty a pro nové zkoušky podle ZPKT (zakázka ČNB).

Jsem členem Sektorové rady pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby ustavené v rámci projektu Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR.